văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ X- HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 17/07/2020
14/BC-HĐND Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 15/06/2020
12/BC-BPC Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng 6 tháng đầu năm 2020. 12/06/2020
11/BC-BKTXH Kết quả hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Phúc Đồng 6 tháng đầu năm 2020 12/06/2020
10/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 5. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 20/05/2020
07/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ X - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/05/2020
06/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang các tuyến ngõ ngách còn lại trên địa bàn phường Phúc Đồng 29/04/2020
05/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang các tuyến ngõ thuộc Tổ 07 phường phường Phúc Đồng 29/04/2020
04/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang các tuyến ngõ thuộc Tổ 6 phường Phúc Đồng 29/04/2020
03/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang các Nhà văn hóa trên địa bàn phường Phúc Đồng 29/04/2020
02/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng, đài phun nước và chỉnh trang một số hạng mục phụ trợ hồ Sài đồng, phường Phúc Đồng 29/04/2020
01/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án thành lập trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tại ô quy hoạch D.4/THCS1 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 29/04/2020
05/BC-HĐND Về tổ chức bộ máy, hoạt động của HĐND phường từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay 26/03/2020
04/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân phường quý I năm 2020 18/03/2020
03/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020 18/03/2020
02/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 02. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 20/02/2020
02/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 02. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 20/02/2020
01/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 01. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 20/01/2020
18/KH-HĐND Công tác của Thường trực HĐND phường Phúc Đồng năm 2020 27/12/2019
17/KH-HĐND Phân công Đại biểu HĐND phường trực tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 23/12/2019