văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
11/KH-BKTXH Tái giám sát việc thực hiện một số nội dung theo thông báo số 05/TB-HĐND ngày 10/4/2020 của HĐND phường về công tác quản lý Trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng 15/09/2020
10/KH-HĐND Giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2020 08/09/2020
05/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với Uỷ ban nhân dân phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2020 08/09/2020
10/TB-HĐND Kết luận giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng, thu thuế xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng 27/08/2020
19/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường 8 tháng phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020 24/08/2020
18/BC-HĐND Về cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND phường Phúc Đồng từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay 19/08/2020
17/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ X- HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 17/07/2020
14/BC-HĐND Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 15/06/2020
12/BC-BPC Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng 6 tháng đầu năm 2020. 12/06/2020
11/BC-BKTXH Kết quả hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Phúc Đồng 6 tháng đầu năm 2020 12/06/2020
10/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 5. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 20/05/2020
07/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ X - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/05/2020
06/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang các tuyến ngõ ngách còn lại trên địa bàn phường Phúc Đồng 29/04/2020
05/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang các tuyến ngõ thuộc Tổ 07 phường phường Phúc Đồng 29/04/2020
04/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang các tuyến ngõ thuộc Tổ 6 phường Phúc Đồng 29/04/2020
03/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang các Nhà văn hóa trên địa bàn phường Phúc Đồng 29/04/2020
02/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng, đài phun nước và chỉnh trang một số hạng mục phụ trợ hồ Sài đồng, phường Phúc Đồng 29/04/2020
01/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án thành lập trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tại ô quy hoạch D.4/THCS1 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 29/04/2020
05/BC-HĐND Về tổ chức bộ máy, hoạt động của HĐND phường từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay 26/03/2020
04/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân phường quý I năm 2020 18/03/2020