văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
8/BC-HĐND Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 10/06/2017
06/HĐND-VP V/v thay đổi địa điểm tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của Đại biểu HĐND phường Phúc Đồng 07/06/2017
05/HĐND-VP V/v chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ IV- HĐND phường. 07/06/2017
8/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IV HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/05/2017
KH 06 Kế hoạch giám sát trật tự đô thị trên địa ban phường 25/05/2017
KH 05 Kế hoạch giám sát công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường 25/05/2017
7/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 5. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 18/05/2017
4/QĐ-HĐND Về việc thành lập Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội. giám sát công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường 18/05/2017
3/QĐ-HĐND Về việc thành lập Đoàn giám sát Ban Pháp chế giám sát công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường 18/05/2017
7/TB-HĐND Kết luận giám sát về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng 15/05/2017
6/TB-HĐND Kết luận giám sát về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng 15/05/2017
5/TB-HĐND Kết luận giám sát về công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Phúc Đồng 15/05/2017
4/TB-HĐND Kết luận giám sát về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Phúc Đồng 15/05/2017
04/HĐND-VP Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tại các đơn vị bầu cử. 09/05/2017
03/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồngnăm 2017 tại các đơn vị bầu cử 28/04/2017
6/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 4. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 18/04/2017
KH 04 HĐND Kế hoạch công tác quý II của HĐND phường 14/04/2017
2/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận tháng 4/2017 08/04/2017
3/KH-HĐND Giám sát về công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng 03/04/2017
2/HĐND-VP V/v Thường trực HĐND phường giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý TTĐT trên địa bàn phường Phúc Đồng 03/04/2017