văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020 18/03/2020
02/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 02. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 20/02/2020
02/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 02. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 20/02/2020
01/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 01. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 20/01/2020
18/KH-HĐND Công tác của Thường trực HĐND phường Phúc Đồng năm 2020 27/12/2019
17/KH-HĐND Phân công Đại biểu HĐND phường trực tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 23/12/2019
30/BC-HĐND Kết quả hoạt động HĐND phường năm 2019. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 16/12/2019
27/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 11. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019 21/11/2019
24/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 24/10/2019
22/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 9. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019 18/09/2019
20/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 8. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 22/08/2019
19/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 7. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 25/07/2019
17/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 6. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019 20/06/2019
10/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/05/2019
9/TB-HĐND Kết luận giám sát việc quản lý tài sản công đối với Trung tâm văn hoá thể thao phường; các nhà văn hoá tổ dân phố phường Phúc Đồng 04/05/2019
8/KH-BPC Giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 4 tháng đầu năm 2019 26/04/2019
7/KH-BKTXH Giám sát việc thực hiện một số nội dung chủ yếu về công tác quản lý thuế trên địa bàn phường 26/04/2019
7/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 4. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 23/04/2019
8/TB-HĐND Kết luận giám sát việc quản lý tài sản công tại trường THCS Phúc Đồng 18/04/2019
7/TB-HĐND Kết luận giám sát việc quản lý tài sản công tại trường Tiểu học Phúc Đồng 18/04/2019