văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6/TB-HĐND Kết luận giám sát việc quản lý tài sản công tại trường Mầm non Tân Mai 08/04/2019
6/BC-BPC Kết quả hoạt động của ban pháp chế HĐND phường quý I/2019. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. 30/03/2019
5/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng 22/03/2019
5/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2019 22/03/2019
04/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân phường quý I năm 2019 22/03/2019
4/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác tổ chức Lễ hội truyền thống trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019 14/03/2019
3/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn phường Phúc Đồng 12/03/2019
2/TB-BKTXH Kết luận khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn của Ban kinh tế xã hội phường Phúc Đồng tháng 3 năm 2019 11/03/2019
2/TB-BKTXH Kết luận khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn của Ban kinh tế xã hội phường Phúc Đồng tháng 3 năm 2019 11/03/2019
2/HĐND-VP V/v thay đổi thời gian giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hoá tổ dân phố, trung tâm văn hoá - thể thao phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Phúc Đồng. 08/03/2019
06/KH-BPC Khảo sát công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019 01/03/2019
5/KH-BPC Khảo sát công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019 25/02/2019
5/KH-BPC Khảo sát công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019. 25/02/2019
03/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 02. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 22/02/2019
01/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng 22/02/2019
04/KH-HĐND Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “ Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” 15/02/2019
01/HĐND-VP V/v giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hoá tổ dân phố, trung tâm văn hoá - thể thao phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Phúc Đồng. 01/02/2019
03/KH-HĐND Giám sát việc quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoá thể thao phường; các nhà văn hoá tổ dân phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Phúc Đồng 01/02/2019
2/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 01. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019 24/01/2019
02/KH-BPC Công tác của Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng năm 2019 14/01/2019