văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 22/05/2018
08/TB-BKTXH Kết luận giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường Phúc Đồng 21/05/2018
07/TB-BPC Kết luận giám sát về thực hiện công tác TTĐT, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường năm 2018 21/05/2018
7/KH-BPC Giám sát công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường năm 2018 07/05/2018
6/KH-BKT Giám sát công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường quý I năm 2018 07/05/2018
4/HĐND-BKT V/v giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường năm 2018. 07/05/2018
3/HĐND-BPC V/v giám sát công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường năm 2018. 07/05/2018
6/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng 27/04/2018
1/NQ-HĐND Về việc tách trường Mầm non Phúc Đồng thành 2 trường: Mầm non Phúc Đồng và Mầm non Tân Mai phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2018
5/QĐ-HĐND Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo vỉa hè, lan can xung quanh hồ Sài Đồng, phường Phúc Đồng 26/04/2018
4/QĐ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, ngõ ngách xuống cấp trên địa bàn phường Phúc Đồng Hạng mục: Khu dân cư 918 Tổ dân phố số 15, 16 và đường trước UBND Phường 26/04/2018
3/QĐ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, ngõ ngách xuống cấp trên địa bàn phường (Giai đoạn 2)Hạng mục: Khu dân cư Sài Đồng Tổ dân phố số 11, 12, 14 26/04/2018
2/QĐ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, ngõ ngách xuống cấp trên địa bàn phường (Giai đoạn 2) Hạng mục: Cụm dân cư Tân Thụy, Mai Phúc, Tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5 và 7 26/04/2018
9/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 23/04/2018
9/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 23/04/2018
5/TB-HĐND Kết luận giám sát công tác thu, chi ngân sách quý I năm 2018 18/04/2018
8/BC-HĐND Kết quả triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 16/04/2018
4/TB-BKTXH Kết quả khảo sát về công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng 02/04/2018
7/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2018 20/03/2018
3/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2018 20/03/2018