văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân phường quý I năm 2018. 19/03/2018
5/BC-BKT-XH Kết quả hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Phúc Đồng quý I năm 2018 15/03/2018
5/KH-BPC Khảo sát công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2018. 14/03/2018
4/BC-BPC Kết quả hoạt động của ban pháp chế HĐND phường quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 14/03/2018
2/HĐND-VP V/v giám sát thu, chi ngân sách phường quý I năm 2018. 12/03/2018
04/KH-HĐND Giám sát việc thu, chi ngân sách phường quý I năm 2018 12/03/2018
01/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi ngân sách phường quý I năm 2018 12/03/2018
01/HĐND-VP V/v đóng góp trực tiếp vào Quy chế hoạt động của HĐND phường Phúc Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 27/02/2018
3/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 23/02/2018
02/TB-BPC Kết quả khảo sát về công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng 07/02/2018
1/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng 02/02/2018
03/KH-HĐND Giám sát công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2018 26/01/2018
2/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018 22/01/2018
01/TTr-BKTXH Bổ sung Uỷ viên Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường Phúc Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/01/2018
02/KH-BKTXH Công tác của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường Phúc Đồng năm 2018 10/01/2018
01/KH-BPC Công tác của Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng năm 2018 05/01/2018
01/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ V - HĐND phường Phúc Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 02/01/2018
13/KH-HĐND Công tác của Thường trực HĐND phường Phúc Đồng năm 2018 25/12/2017
12/KH-HĐND Phân công Đại biểu HĐND phường trực tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018 22/12/2017
09/NQ-HĐND Về việc phân bổ dự toán ngân sách phường Phúc Đồng năm 2018 21/12/2017