lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 42/2021 Lịch công tác tuần 42/2021 18/10/2021
Lịch tuần 41/2021 Lịch công tác tuần 41/2021 11/10/2021
Lịch tuần 40/2021 Lịch tuần 40/2021 10/10/2021
Lịch tuần 39/2021 Lịch công tác tuần 39/2021 27/09/2021
Lịch tuần 38/2021 Lịch công tác tuần 38/2021 20/09/2021
Lịch tuần 37/2021 Lịch công tác tuần 37/2021 13/09/2021
Lịch tuần 36/2021 Lịch công tác tuần 36/2021 06/09/2021
Lịch tuần 35/2021 Lịch công tác tuần 35/2021 30/08/2021
Lịch tuần 34/2021 Lịch công tác tuần 34/2021 23/08/2021
Lịch tuần 33/2021 Lịch công tác tuần 33/2021 16/08/2021
Lịch tuần 32/2021 Lịch công tác tuần 32/2021 09/08/2021
Lịch tuần 31/2021 Lịch công tác tuần 31/2021 02/08/2021
Lịch tuần 30/2021 Lịch công tác tuần 30/2021 26/07/2021
Lịch tuần 29/2021 Lịch công tác tuần 29/2021 19/07/2021
Lịch tuần 28/2021 Lịch công tác tuần 12/2021 12/07/2021
Lịch tuần 27/2021 Lịch công tác tuần 27/2021 05/07/2021
Lịch tuần 26/2021 Lịch công tác tuần 26/2021 28/06/2021
Lịch tuần 25/2021 Lịch công tác tuần 25/2021 21/06/2021
Lịch tuần 24/2021 Lịch công tác tuần 24/2021 14/06/2021
Lịch tuần 23/2021 Lịch công tác tuần 23/2021 07/06/2021