lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần số 15/2021 Lịch công tác tuần 15/2021 12/04/2021
Lịch tuần 14/2021 Lịch công tác tuần 14/2021 05/04/2021
Lịch tuần 13/2021 Lịch công tác tuần 13/2021 29/03/2021
Lịch tuần 12/2021 Lịch công tác tuần 12/2021 22/03/2021
Lịch tuần 11/2021 Lịch công tác tuần 11/2021 15/03/2021
Lịch tuần 10/2021 Lịch công tác tuần 10/2021 08/03/2021
Tuần 10 Lịch công tác tuần 10/2021 08/03/2021
Lich tuần 09/2021 Lịch công tác tuần 09/2021 01/03/2021
Lịch tuần 08/2021 Lịch công tác tuần 08/2021 22/02/2021
Lịch tuần 06+07/2021 Lịch công tác tuần 06+07/2021 08/02/2021
Lịch tuần 05/2021 Lịch công tác tuần 05/2021 01/02/2021
Lịch tuần 05/2021 Lịch công tác tuần 05/2021 01/02/2021
Lịch tuần 04/2021 Lịch công tác tuần 04/2021 25/01/2021
Lịch tuần 03/2021 Lịch công tác tuần 03/2021 18/01/2021
Lịch tuần 02/2021 Lịch công tác tuần 02/2021 11/01/2021
Lịch tuần 01/2021 Lịch công tác tuần 01/2021 04/01/2021
Lịch tuần 53/2020 Lịch công tác tuần 53/2020 28/12/2020
Lịch tuần 52/2020 Lịch công tác tuần 52/2020 21/12/2020
Lịch tuần 51/2020 Lịch công tác tuần 51/2020 14/12/2020
Lịch tuần 50/2020 Lịch công tác tuần 50/2020 07/12/2020