lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 28/2020 Lịch công tác tuần 28/2020 06/07/2020
Lịch tuần 27/2020 Lịch công tác tuần 27/2020 29/06/2020
Lịch tuần 26/2020 Lịch công tác tuần 26/2020 22/06/2020
Lịch tuần 25/2020 Lịch công tác tuần 25/2020 15/06/2020
Lịch tuần 24/2020 Lịch công tác tuần 24/2020 07/06/2020
Lịch tuần 23/2020 Lịch công tác tuần 23/2020 01/06/2020
Lịch tuần 22/2020 Lịch công tác tuần 22/2020 25/05/2020
Lịch tuần 21/2020 Lịch công tác tuần 21/2020 18/05/2020
Lịch tuần 20/2020 Lịch công tác tuần 20/2020 11/05/2020
Lịch tuần 19/2020 Lịch công tác tuần 19/2020 04/05/2020
Lịch tuần 18/2020 Lịch công tác tuần 18/2020 27/04/2020
Lich tuần 17/2020 Lịch công tác tuần 17/2020 20/04/2020
Lịch tuần 16/2020 Lịch công tác tuần 16/2020 13/04/2020
Lịch tuần 15/2020 Lịch công tác tuần 15/2020 06/04/2020
Lịch tuần 14/2020 Lịch công tác tuần 14/2020 30/03/2020
Lịch tuần 13/2020 Lịch công tác tuần 13/2020 23/03/2020
Lịch tuần 12/2020 Lịch công tác tuần 12/2020 16/03/2020
Lịch tuần 11/2020 Lịch công tác tuần 11/2020 09/03/2020
Lịch tuần 10/2020 Lịch công tác tuần 10/2020 02/03/2020
Lịch tuần 09/2020 Lịch công tác tuần 09/2020 24/02/2020