lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 30/2022 Lịch công tác tuần 30/2022 25/07/2022
Lịch tuần 29/2022 Lịch công tác tuần 29/2022 18/07/2022
Lịch tuần 28/2022 Lịch công tác tuần 28/2022 11/07/2022
Lịch tuần 27/2022 Lịch công tác tuần 27/2022 04/07/2022
Lịch tuần 26/2022 Lịch công tác tuần 26/2022 27/06/2022
Lịch tuần 25/2022 Lịch công tác tuần 25/2022 20/06/2022
Lịch tuần 24/2022 Lịch công tác tuần 24/2022 13/06/2022
Lịch tuần 23/2022 Lịch công tác tuần 23/2022 06/06/2022
Lịch tuần 22/2022 Lịch công tác tuần 22/2022 30/05/2022
Lịch tuần 21/2022 Lịch công tác tuần 21/2022 23/05/2022
Lịch tuần 20/2022 Lịch công tác tuần 20/2022 16/05/2022
Lịch tuần 19/2022 Lịch công tác tuần 19/2022 09/05/2022
Lịch tuần 18/2022 Lịch công tác tuần 18/2022 04/05/2022
Lịch tuần 17/2022 Lịch công tác tuần 17/2022 25/04/2022
Lịch tuần 16/2022 Lịch công tác tuần 16/2022 18/04/2022
Lịch tuần 15/2022 Lịch công tác tuần 15/2022 11/04/2022
Lịch tuần 14/2022 Lịch công tác tuần 14/2022 04/04/2022
Lịch tuần 13/2022 Lịch công tác tuần 13/2022 28/03/2022
Lịch tuần 12/2022 Lịch công tác tuần 12/2022 21/03/2022
Lịch tuần 11/2022 Lịch công tác tuần 13/2022 14/03/2022