lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lich tuần 09/2021 Lịch công tác tuần 09/2021 01/03/2021
Lịch tuần 08/2021 Lịch công tác tuần 08/2021 22/02/2021
Lịch tuần 06+07/2021 Lịch công tác tuần 06+07/2021 08/02/2021
Lịch tuần 05/2021 Lịch công tác tuần 05/2021 01/02/2021
Lịch tuần 04/2021 Lịch công tác tuần 04/2021 25/01/2021
Lịch tuần 03/2021 Lịch công tác tuần 03/2021 18/01/2021
Lịch tuần 02/2021 Lịch công tác tuần 02/2021 11/01/2021
Lịch tuần 01/2021 Lịch công tác tuần 01/2021 04/01/2021
Lịch tuần 53/2020 Lịch công tác tuần 53/2020 28/12/2020
Lịch tuần 52/2020 Lịch công tác tuần 52/2020 21/12/2020
Lịch tuần 51/2020 Lịch công tác tuần 51/2020 14/12/2020
Lịch tuần 50/2020 Lịch công tác tuần 50/2020 07/12/2020
Lịch tuần 49/2020 Lịch công tác tuần 49/2020 30/11/2020
Lịch công tác tuần 48/2020 Lịch công tác tuần 48/2020 23/11/2020
Lịch tuần 47/2020 Lịch công tác tuần 47/2020 16/11/2020
Lịch tuần 46/2020 Lịch công tác tuần 46/2020 09/11/2020
Lịch tuần 45/2020 Lịch công tác tuần 45/2020 02/11/2020
Lịch tuần 44/2020 Lịch công tác tuần 44/2020 26/10/2020
Lịch tuần 43/2020 Lịch công tác tuần 43/2020 19/10/2020
Lịch tuần 42/2020 Lịch công tác tuần 42/2020 12/10/2020