lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 40/2022 Lịch công tác tuần 40/2022 03/10/2022
Lịch tuần 39/2022 Lịch công tác tuần 39/2022 26/09/2022
Lịch tuần 38/2022 Lịch công tác tuần 38/2022 19/09/2022
Lịch tuần 37/2022 Lịch công tác tuần 37/2022 12/09/2022
Lịch tuần 36/2022 Lịch công tác tuần 36/2022 05/09/2022
Lịch tuần 35/2022 Lịch công tác tuần 35/2022 29/08/2022
Lịch tuần 34/2022 Lịch công tác tuần 34/2022 22/08/2022
Lịch tuần 33/2022 Lịch công tác tuần 33/2022 15/08/2022
Lịch tuần 32/2022 Lịch công tác tuần 32/2022 08/08/2022
Lịch tuần 31/2022 Lịch công tác tuần 31/2022 01/08/2022
Lịch tuần 30/2022 Lịch công tác tuần 30/2022 25/07/2022
Lịch tuần 29/2022 Lịch công tác tuần 29/2022 18/07/2022
Lịch tuần 28/2022 Lịch công tác tuần 28/2022 11/07/2022
Lịch tuần 27/2022 Lịch công tác tuần 27/2022 04/07/2022
Lịch tuần 26/2022 Lịch công tác tuần 26/2022 27/06/2022
Lịch tuần 25/2022 Lịch công tác tuần 25/2022 20/06/2022
Lịch tuần 24/2022 Lịch công tác tuần 24/2022 13/06/2022
Lịch tuần 23/2022 Lịch công tác tuần 23/2022 06/06/2022
Lịch tuần 22/2022 Lịch công tác tuần 22/2022 30/05/2022
Lịch tuần 21/2022 Lịch công tác tuần 21/2022 23/05/2022