lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 36/2020 Lịch công tác tuần 36/2020 31/08/2020
Lịch tuần 35/2020 Lịch công tác tuần 35/2020 24/08/2020
Lịch tuần 34/2020 Lịch công tác tuần 34/2020 17/08/2020
LT 33 UBND Lịch tuần 33 UBND 10/08/2020
Lịch tuần 32 Lịch tuần 332 UBND 03/08/2020
LT 31 Lịch tuần 31 UBND 27/07/2020
Lịch tuần 30/2020 Lịch công tác tuần 30/2020 20/07/2020
Lịch tuần 29/2020 Lịch công tác tuần 29/2020 13/07/2020
Lịch tuần 28/2020 Lịch công tác tuần 28/2020 06/07/2020
Lịch tuần 27/2020 Lịch công tác tuần 27/2020 29/06/2020
Lịch tuần 26/2020 Lịch công tác tuần 26/2020 22/06/2020
Lịch tuần 25/2020 Lịch công tác tuần 25/2020 15/06/2020
Lịch tuần 24/2020 Lịch công tác tuần 24/2020 07/06/2020
Lịch tuần 23/2020 Lịch công tác tuần 23/2020 01/06/2020
Lịch tuần 22/2020 Lịch công tác tuần 22/2020 25/05/2020
Lịch tuần 21/2020 Lịch công tác tuần 21/2020 18/05/2020
Lịch tuần 20/2020 Lịch công tác tuần 20/2020 11/05/2020
Lịch tuần 19/2020 Lịch công tác tuần 19/2020 04/05/2020
Lịch tuần 18/2020 Lịch công tác tuần 18/2020 27/04/2020
Lich tuần 17/2020 Lịch công tác tuần 17/2020 20/04/2020