lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 16/2020 Lịch công tác tuần 16/2020 13/04/2020
Lịch tuần 15/2020 Lịch công tác tuần 15/2020 06/04/2020
Lịch tuần 14/2020 Lịch công tác tuần 14/2020 30/03/2020
Lịch tuần 13/2020 Lịch công tác tuần 13/2020 23/03/2020
Lịch tuần 12/2020 Lịch công tác tuần 12/2020 16/03/2020
Lịch tuần 11/2020 Lịch công tác tuần 11/2020 09/03/2020
Lịch tuần 10/2020 Lịch công tác tuần 10/2020 02/03/2020
Lịch tuần 09/2020 Lịch công tác tuần 09/2020 24/02/2020
Lịch tuần 08/2020 Lịch công tác tuần 08/2020 17/02/2020
Lịch tuần 07/2020 Lịch công tác tuần 07/2020 10/02/2020
Lịch tuần 06/2020 Lịch công tác tuần 06/2020 03/02/2020
Lịch tuần 4+5 Lịch công tác tuần 4+5/2020 20/01/2020
LT 03.2020 Lịch tuần 03.2020 13/01/2020
Lịch tuần 02/2020 Lịch công tác tuần 02/2020 06/01/2020
Lịch tuần 01/2020 Lịch công tác tuần 01/2020 30/12/2019
Lịch tuần 52/2019 Lịch công tác tuần 52/2019 23/12/2019
Lịch tuần 51/2019 Lịch công tác tuần 51/2019 16/12/2019
Lịch tuần 50/2019 Lịch công tác tuần 50/2019 09/12/2019
Lịch tuần 49/2019 Lịch công tác tuần 49/2019 02/12/2019
Lịch tuần 48/2019 Lịch công tác tuần 48/2019 24/11/2019