lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 47/2019 Lịch công tác tuần 47/2019 18/11/2019
Lịch tuần 46/2019 Lịch công tác tuần 46/2019 11/11/2019
Lịch tuần 45/2019 Lịch công tác tuần 45/2019 04/11/2019
Lịch tuần 44/2019 Lịch công tác tuần 44/2019 28/10/2019
Lịch tuần 43/2019 Lịch công tác tuần 43/2019 21/10/2019
Lịch tuần 42/2019 Lịch công tác tuần 42/2019 14/10/2019
Lịch tuần 41/2019 Lịch công tác tuần 41/2019 07/10/2019
Lịch tuần 40/2019 Lịch công tác tuần 40/2019 30/09/2019
Lịch tuần 39/2019 Lịch công tác tuần 39/2019 23/09/2019
Lịch tuần 38/2019 Lịch công tác tuần 38/2019 16/09/2019
Lịch tuần 37/2019 Lịch công tác tuần 37/2019 09/09/2019
Lịch tuần 36/2019 Lịch công tác tuần 36/2019 03/09/2019
Lịch tuần 35/2019 Lịch công tác tuần 35/2019 26/08/2019
Lịch tuần 34/2019 Lịch công tác tuần 34/2019 19/08/2019
Lịch tuần 33/2019 Lịch công tác tuần 33/2019 12/08/2019
Lịch tuần 32/2019 Lịch công tác tuần 32/2019 05/08/2019
Lịch tuần 31/2019 Lịch công tác tuần 31/2019 29/07/2019
Lịch tuần 30/2019 Lịch công tác tuần 30/2019 22/07/2019
Lịch tuần 29/2019 Lịch công tác tuần 29/2019 15/07/2019
Lịch tuần 28/2019 Lịch công tác tuần 28/2019 08/07/2019