lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 27/2019 Lịch công tác tuần 27/2019 01/07/2019
178/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 06/2019 26/06/2019
LT 26 Lịch tuần 26 phường Phúc Đồng 24/06/2019
Lịch tuần 25/2019 Lịch công tác tuần 25/2019 17/06/2019
lịch tuần 24/2019 Lịch công tác tuần 24/2019 10/06/2019
Lịch tuần 23/2019 Lịch công tác tuần 23/2019 03/06/2019
Lịch tuần 22/2019 Lịch công tác tuần 22/2019 27/05/2019
Lịch tuần 21/2019 Lịch công tác tuần 21/2019 20/05/2019
Lịch tuần 20/2019 Lịch công tác tuần 20/2019 13/05/2019
Lịch tuần 19/2019 Lịch tuần 19/2019 06/05/2019
Lịch tuần 18/2019 Lịch tuần 18/2019 02/05/2019
Lịch tuần 17/2019 Lịch tuần 17/2019 22/04/2019
Lịch tuần 16/2019 Lịch tuần 16/2019 16/04/2019
Lịch tuần 15/2019 Lịch tuần 15/2019 08/04/2019
Lịch tuần 14 Lịch công tác tuần 14/2019 01/04/2019
Lịch tuần 13 Lịch tuần 13/2019 25/03/2019
Lịch tuần 12 Lịch tuần 12/2019 18/03/2019
Lịch tuần 11 Lịch tuần 11/2019 11/03/2019
Lịch tuần 10 Lịch tuần 10/2019 04/03/2019
Lịch tuần 09 Lịch tuần 09 25/02/2019