Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 15/2021

Ngày đăng 12/04/2021 | 02:13  | Lượt xem: 6
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 14/2021

Ngày đăng 05/04/2021 | 09:48  | Lượt xem: 23
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 13/2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 08:42  | Lượt xem: 26
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 12/2021

Ngày đăng 22/03/2021 | 03:17  | Lượt xem: 29
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 11/2021

Ngày đăng 15/03/2021 | 08:24  | Lượt xem: 57
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 10/2021

Ngày đăng 15/03/2021 | 08:22  | Lượt xem: 53
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 9/2021

Ngày đăng 03/03/2021 | 01:48  | Lượt xem: 34
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 08/2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:39  | Lượt xem: 36
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 06/2021

Ngày đăng 08/02/2021 | 08:34  | Lượt xem: 25
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 05/2021

Ngày đăng 01/02/2021 | 09:25  | Lượt xem: 34
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 04/2021

Ngày đăng 25/01/2021 | 08:07  | Lượt xem: 40
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 03/2021

Ngày đăng 18/01/2021 | 08:41  | Lượt xem: 44
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 02/2021

Ngày đăng 11/01/2021 | 08:43  | Lượt xem: 62
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 01/2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 09:34  | Lượt xem: 50
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 53/2020

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:51  | Lượt xem: 55
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 52/2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 09:03  | Lượt xem: 47
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 51/2020

Ngày đăng 14/12/2020 | 11:23  | Lượt xem: 51
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 49/2020

Ngày đăng 07/12/2020 | 10:32  | Lượt xem: 54
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 49/2020

Ngày đăng 30/11/2020 | 08:21  | Lượt xem: 60
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 48/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 08:33  | Lượt xem: 43
.