Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 26/07/2021 | 09:19  | Lượt xem: 63
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 29/2021

Ngày đăng 19/07/2021 | 08:12  | Lượt xem: 63
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 28/2021

Ngày đăng 12/07/2021 | 05:30  | Lượt xem: 81
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 27/2021

Ngày đăng 05/07/2021 | 10:31  | Lượt xem: 69
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 26/2021

Ngày đăng 28/06/2021 | 08:12  | Lượt xem: 56
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 25/2021

Ngày đăng 21/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 54
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 24/2021

Ngày đăng 21/06/2021 | 08:59  | Lượt xem: 57
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 23/2021

Ngày đăng 07/06/2021 | 08:10  | Lượt xem: 86
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 22/2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:27  | Lượt xem: 73
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 21/2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:26  | Lượt xem: 63
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 20/2021

Ngày đăng 17/05/2021 | 10:27  | Lượt xem: 96
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 19/2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 08:40  | Lượt xem: 82
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 15/2021

Ngày đăng 12/04/2021 | 02:13  | Lượt xem: 82
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 14/2021

Ngày đăng 05/04/2021 | 09:48  | Lượt xem: 80
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 13/2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 08:42  | Lượt xem: 82
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 12/2021

Ngày đăng 22/03/2021 | 03:17  | Lượt xem: 101
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 11/2021

Ngày đăng 15/03/2021 | 08:24  | Lượt xem: 114
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 10/2021

Ngày đăng 15/03/2021 | 08:22  | Lượt xem: 97
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 9/2021

Ngày đăng 03/03/2021 | 01:48  | Lượt xem: 65
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 08/2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:39  | Lượt xem: 61
.