Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 49/2020

Ngày đăng 30/11/2020 | 08:21  | Lượt xem: 18
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 48/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 08:33  | Lượt xem: 18
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 47/2020

Ngày đăng 16/11/2020 | 10:22  | Lượt xem: 23
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 46/2020

Ngày đăng 09/11/2020 | 01:54  | Lượt xem: 20
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 46/2020

Ngày đăng 09/11/2020 | 08:52  | Lượt xem: 18
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 45/2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 09:13  | Lượt xem: 30
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 44/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 08:04  | Lượt xem: 36
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 43/2020

Ngày đăng 19/10/2020 | 08:35  | Lượt xem: 27
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 42/2020

Ngày đăng 12/10/2020 | 09:13  | Lượt xem: 37
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 41/2020

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:07  | Lượt xem: 30
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 40/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 08:48  | Lượt xem: 32
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 39/2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 08:40  | Lượt xem: 51
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 38/2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 07:44  | Lượt xem: 43
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 37/2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:31  | Lượt xem: 73
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 36/2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 08:46  | Lượt xem: 89
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 35/2020

Ngày đăng 24/08/2020 | 09:57  | Lượt xem: 77
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 33/2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 08:00  | Lượt xem: 63
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 32/2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 09:47  | Lượt xem: 68
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 31/2020

Ngày đăng 27/07/2020 | 08:42  | Lượt xem: 76
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 30/2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:07  | Lượt xem: 63
.