Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 02/2021

Ngày đăng 11/01/2021 | 08:43  | Lượt xem: 23
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 01/2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 09:34  | Lượt xem: 28
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 53/2020

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:51  | Lượt xem: 30
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 52/2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 09:03  | Lượt xem: 24
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 51/2020

Ngày đăng 14/12/2020 | 11:23  | Lượt xem: 37
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 49/2020

Ngày đăng 07/12/2020 | 10:32  | Lượt xem: 39
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 49/2020

Ngày đăng 30/11/2020 | 08:21  | Lượt xem: 44
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 48/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 08:33  | Lượt xem: 33
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 47/2020

Ngày đăng 16/11/2020 | 10:22  | Lượt xem: 36
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 46/2020

Ngày đăng 09/11/2020 | 01:54  | Lượt xem: 36
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 46/2020

Ngày đăng 09/11/2020 | 08:52  | Lượt xem: 32
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 45/2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 09:13  | Lượt xem: 40
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 44/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 08:04  | Lượt xem: 41
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 43/2020

Ngày đăng 19/10/2020 | 08:35  | Lượt xem: 31
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 42/2020

Ngày đăng 12/10/2020 | 09:13  | Lượt xem: 43
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 41/2020

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:07  | Lượt xem: 40
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 40/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 08:48  | Lượt xem: 40
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 39/2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 08:40  | Lượt xem: 64
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 38/2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 07:44  | Lượt xem: 58
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 37/2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:31  | Lượt xem: 81
.