Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 26/2017

Ngày đăng 26/06/2017 | 08:12  | Lượt xem: 145
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 25/2017

Ngày đăng 19/06/2017 | 08:11  | Lượt xem: 112
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 24/2017

Ngày đăng 12/06/2017 | 07:30  | Lượt xem: 167
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 23/2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 07:30  | Lượt xem: 206
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 22/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 10:35  | Lượt xem: 204
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 20/2017

Ngày đăng 15/05/2017 | 03:07  | Lượt xem: 346
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 19/2017

Ngày đăng 08/05/2017 | 09:04  | Lượt xem: 290
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 18/2017

Ngày đăng 03/05/2017 | 09:02  | Lượt xem: 200
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 17/2017

Ngày đăng 24/04/2017 | 09:01  | Lượt xem: 134
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 16/2017

Ngày đăng 17/04/2017 | 07:55  | Lượt xem: 237
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 15/2017

Ngày đăng 10/04/2017 | 08:48  | Lượt xem: 368
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 14/2017

Ngày đăng 03/04/2017 | 09:46  | Lượt xem: 342
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 13/2017

Ngày đăng 27/03/2017 | 09:54  | Lượt xem: 194
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 12/2017

Ngày đăng 22/03/2017 | 01:46  | Lượt xem: 243
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 11/2017

Ngày đăng 15/03/2017 | 10:52  | Lượt xem: 249
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 10/2017

Ngày đăng 06/03/2017 | 01:20  | Lượt xem: 175
.