Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 36/2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 08:46  | Lượt xem: 95
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 35/2020

Ngày đăng 24/08/2020 | 09:57  | Lượt xem: 85
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 33/2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 08:00  | Lượt xem: 72
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 32/2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 09:47  | Lượt xem: 73
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 31/2020

Ngày đăng 27/07/2020 | 08:42  | Lượt xem: 81
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 30/2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:07  | Lượt xem: 68
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 29/2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 02:56  | Lượt xem: 76
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 28/2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 08:25  | Lượt xem: 86
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 27/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 08:42  | Lượt xem: 102
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 26/2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 08:14  | Lượt xem: 118
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 25/2020

Ngày đăng 15/06/2020 | 08:50  | Lượt xem: 125
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 24/2020

Ngày đăng 08/06/2020 | 07:57  | Lượt xem: 99
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 23/2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 09:10  | Lượt xem: 85
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 22/2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 08:01  | Lượt xem: 87
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 21/2020

Ngày đăng 19/05/2020 | 08:08  | Lượt xem: 73
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 20/2020

Ngày đăng 11/05/2020 | 08:05  | Lượt xem: 71
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 19/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:56  | Lượt xem: 79
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 17/2020

Ngày đăng 23/04/2020 | 04:03  | Lượt xem: 103
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 18/2020

Ngày đăng 23/04/2020 | 04:03  | Lượt xem: 93
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 15/2020

Ngày đăng 23/04/2020 | 04:02  | Lượt xem: 77
.