Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 45/2019

Ngày đăng 04/11/2019 | 08:32  | Lượt xem: 96
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 44/2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:17  | Lượt xem: 57
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 43/2019

Ngày đăng 21/10/2019 | 08:06  | Lượt xem: 45
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 42/2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 08:05  | Lượt xem: 39
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 41/2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 09:14  | Lượt xem: 55
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 40/2019

Ngày đăng 30/09/2019 | 08:13  | Lượt xem: 42
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 39/2019

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:44  | Lượt xem: 36
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 38/2019

Ngày đăng 16/09/2019 | 08:20  | Lượt xem: 30
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 37/2019

Ngày đăng 09/09/2019 | 08:10  | Lượt xem: 40
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 36/2019

Ngày đăng 03/09/2019 | 08:33  | Lượt xem: 45
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 35/2019

Ngày đăng 26/08/2019 | 08:54  | Lượt xem: 79
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 33/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:59  | Lượt xem: 60
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 34/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:59  | Lượt xem: 45
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 32/2019

Ngày đăng 06/08/2019 | 03:05  | Lượt xem: 85
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 31/2019

Ngày đăng 29/07/2019 | 08:09  | Lượt xem: 50
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 30/2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 08:10  | Lượt xem: 65
TT Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm 1 ...

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 29/2019

Ngày đăng 15/07/2019 | 08:16  | Lượt xem: 77
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 28/2019

Ngày đăng 08/07/2019 | 08:18  | Lượt xem: 61
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 27/2019

Ngày đăng 01/07/2019 | 08:23  | Lượt xem: 61
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 26/2019

Ngày đăng 24/06/2019 | 09:24  | Lượt xem: 68
.