Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 02/2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 08:53  | Lượt xem: 142
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 01/2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 10:14  | Lượt xem: 133
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 52/2018

Ngày đăng 26/12/2018 | 08:35  | Lượt xem: 124
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 51/2018

Ngày đăng 17/12/2018 | 09:06  | Lượt xem: 168
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 50/2018

Ngày đăng 10/12/2018 | 08:39  | Lượt xem: 176
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 49/2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:56  | Lượt xem: 193
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 48/2018

Ngày đăng 26/11/2018 | 08:40  | Lượt xem: 216
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 47/2018

Ngày đăng 19/11/2018 | 08:38  | Lượt xem: 203
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 46/2018

Ngày đăng 12/11/2018 | 09:55  | Lượt xem: 219
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 45/2018

Ngày đăng 05/11/2018 | 09:39  | Lượt xem: 139
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 44/2018

Ngày đăng 29/10/2018 | 08:42  | Lượt xem: 140
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 43/2018

Ngày đăng 22/10/2018 | 08:34  | Lượt xem: 185
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 42/2018

Ngày đăng 15/10/2018 | 08:25  | Lượt xem: 192
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 41/2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 01:46  | Lượt xem: 205
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 40/2018

Ngày đăng 01/10/2018 | 08:18  | Lượt xem: 160
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 39/2018

Ngày đăng 24/09/2018 | 08:28  | Lượt xem: 106
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 38/2018

Ngày đăng 17/09/2018 | 08:06  | Lượt xem: 160
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 37/2018

Ngày đăng 10/09/2018 | 09:12  | Lượt xem: 147
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 36/2018

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:07  | Lượt xem: 187
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 35/2018

Ngày đăng 27/08/2018 | 08:12  | Lượt xem: 141
.