Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 34/2018

Ngày đăng 20/08/2018 | 10:24  | Lượt xem: 131
.

Lịch trực tiếp công dân HĐND phường 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 15/08/2018 | 04:08  | Lượt xem: 269
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 33/2018

Ngày đăng 13/08/2018 | 08:41  | Lượt xem: 250
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 32/2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:38  | Lượt xem: 204
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 31/2018

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:39  | Lượt xem: 198
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 30/2018

Ngày đăng 23/07/2018 | 01:29  | Lượt xem: 157
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 29/2018

Ngày đăng 16/07/2018 | 08:06  | Lượt xem: 263
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 28/2018

Ngày đăng 08/07/2018 | 09:06  | Lượt xem: 142
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 27/2018

Ngày đăng 02/07/2018 | 02:16  | Lượt xem: 150
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 26/2018

Ngày đăng 24/06/2018 | 02:32  | Lượt xem: 164
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 25/2018

Ngày đăng 18/06/2018 | 08:43  | Lượt xem: 177
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 24/2018

Ngày đăng 11/06/2018 | 08:54  | Lượt xem: 158
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 23/2018

Ngày đăng 04/06/2018 | 09:14  | Lượt xem: 124
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 22/2018

Ngày đăng 29/05/2018 | 08:54  | Lượt xem: 107
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 21/2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 08:09  | Lượt xem: 99
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 20/2018

Ngày đăng 14/05/2018 | 09:52  | Lượt xem: 90
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 19/2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 09:37  | Lượt xem: 185
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 17/2018

Ngày đăng 23/04/2018 | 10:14  | Lượt xem: 166
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 16/2018

Ngày đăng 16/04/2018 | 08:19  | Lượt xem: 223
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 15/2018

Ngày đăng 09/04/2018 | 08:36  | Lượt xem: 160
.