Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 14/2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 08:26  | Lượt xem: 138
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 13/2018

Ngày đăng 27/03/2018 | 07:45  | Lượt xem: 136
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 12/2018

Ngày đăng 19/03/2018 | 08:13  | Lượt xem: 191
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 11/2018

Ngày đăng 19/03/2018 | 08:12  | Lượt xem: 167
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 10/2018

Ngày đăng 05/03/2018 | 09:04  | Lượt xem: 158
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 09/2018

Ngày đăng 26/02/2018 | 08:19  | Lượt xem: 143
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 07/2018

Ngày đăng 12/02/2018 | 10:16  | Lượt xem: 150
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 06/2018

Ngày đăng 05/02/2018 | 08:17  | Lượt xem: 133
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 05/2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 10:10  | Lượt xem: 181
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 04/2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 08:10  | Lượt xem: 203
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 03/2018

Ngày đăng 17/01/2018 | 04:33  | Lượt xem: 263
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 02/2018

Ngày đăng 08/01/2018 | 12:06  | Lượt xem: 167
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 01/2018

Ngày đăng 02/01/2018 | 08:11  | Lượt xem: 116
.

Lịch tiếp công dân HĐND phường 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày đăng 28/12/2017 | 02:29  | Lượt xem: 166
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 52/2017

Ngày đăng 25/12/2017 | 08:07  | Lượt xem: 102
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 51/2017

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:59  | Lượt xem: 136
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 50/2017

Ngày đăng 11/12/2017 | 08:03  | Lượt xem: 126
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 49/2017

Ngày đăng 04/12/2017 | 08:25  | Lượt xem: 144
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 48/2017

Ngày đăng 27/11/2017 | 09:24  | Lượt xem: 129
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 47/2017

Ngày đăng 20/11/2017 | 08:41  | Lượt xem: 161
.