Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 46/2017

Ngày đăng 13/11/2017 | 08:41  | Lượt xem: 175
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 45/2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 09:47  | Lượt xem: 152
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 44/2017

Ngày đăng 30/10/2017 | 08:03  | Lượt xem: 245
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 43/2017

Ngày đăng 23/10/2017 | 08:23  | Lượt xem: 188
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 42/2017

Ngày đăng 16/10/2017 | 08:54  | Lượt xem: 194
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 41/2017

Ngày đăng 09/10/2017 | 08:12  | Lượt xem: 181
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 40/2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 11:30  | Lượt xem: 125
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 39/2017

Ngày đăng 25/09/2017 | 08:05  | Lượt xem: 149
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 38/2017

Ngày đăng 18/09/2017 | 09:14  | Lượt xem: 169
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 37/2017

Ngày đăng 11/09/2017 | 08:59  | Lượt xem: 115
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 36/2017

Ngày đăng 05/09/2017 | 11:25  | Lượt xem: 158
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 35/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 08:26  | Lượt xem: 132
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 34/2017

Ngày đăng 21/08/2017 | 08:15  | Lượt xem: 155
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 33/2017

Ngày đăng 14/08/2017 | 08:09  | Lượt xem: 138
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 32/2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 08:16  | Lượt xem: 134
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 31/2017

Ngày đăng 31/07/2017 | 08:26  | Lượt xem: 166
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 30/2017

Ngày đăng 24/07/2017 | 01:39  | Lượt xem: 136
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 29/2017

Ngày đăng 17/07/2017 | 08:44  | Lượt xem: 159
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 28/2017

Ngày đăng 10/07/2017 | 08:10  | Lượt xem: 146
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 27/2017

Ngày đăng 03/07/2017 | 08:09  | Lượt xem: 146
.