quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
24-KH/ĐU Kế hoạch hoạt động của BCĐ QCDC phường Phúc Đồng năm 2021 24/01/2021
09-QĐ/ĐU Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 22/06/2020
02-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường Phúc Đồng 18/06/2020
157-KH/ĐU Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường Phúc Đồng năm 2020 20/01/2020
196-TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở phường Phúc Đồng 02/05/2019
171-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường Phúc Đồng 02/05/2019
35/KH-UBND Thực hiện 05 quy chế dân chủ trong các loại hình năm 2019 21/01/2019
24/KH-UBND Thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019 17/01/2019
24/KH-UBND Thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019 17/01/2019
10/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Phúc Đồng 15/01/2019
269/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2017 26/10/2017
164/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2017 trên lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự dô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng 17/07/2017
274/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp đánh giá tiến độ kết quả thực hiện 6 quy chế dân chủ trong các loại hình 10/07/2017
TB86 Mở sổ góp ý, hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo UBND phường để tiếp thu ý kiến của nhân dân về việc thực hiện 6 quy chế dân chủ trên địa bàn phường Phúc Đồng 20/03/2017
KH80 Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Phúc Đồng 13/03/2017
KH79 Thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng 13/03/2017
QĐ73 Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Phúc Đồng để thực hiện 6 quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn phường Phúc Đồng 06/03/2017
TB72 Về việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn phường Phúc Đồng 06/03/2017
KH76 Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn phường Phúc Đồng 02/03/2017
TB53 Niêm yết công khai quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn quận Long Biên 24/02/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.

quy chế dân chủ