Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
227/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 10/06/2021
108/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 10/03/2021
74/KH-HĐTĐKT Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2021 19/02/2021
40/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chủ đề " Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh" năm 2020 30/01/2021
146/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 27/10/2020
66/KH-HĐTĐKT Công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng” trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2020 20/02/2020
24/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 01/2020 20/01/2020
349/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 12/2019 27/12/2019
320/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 11/2019 26/11/2019
297/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 10/2019 28/10/2019
268/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 09/2019 25/09/2019
239/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 08/2019 27/08/2019
215/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 07/2019 26/07/2019
178/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 06/2019 26/06/2019
141/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 05/2019 27/05/2019
102/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 04/2019 26/04/2019
78/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 03/2019 28/03/2019
42/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 02/2019 27/02/2019
25/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 01/2019 28/01/2019
313/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 9/2018. 19/09/2018