Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
78/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 12/07/2018
77/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Phúc Đồng 03/04/2018
47/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 2/2018 21/02/2018
26/BC-HĐTĐKT Về việc rà soát thành tích, lập hồ sơ đề nghị khen thành tích cao năm 2018 29/01/2018
31/HĐTĐKT V/v rà soát lập hồ sơ khen thành tích cao năm 2018 24/01/2018
27/HĐTĐKT V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế Thi đua khen thưởng phường Phúc Đồng. 19/01/2018
26/HĐTĐKT V/v đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018 19/01/2018
25/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 1/2018. 19/01/2018
12/HĐTĐKT V/v phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2018 10/01/2018
141/TTr-HĐTĐKT Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2017 06/12/2017
132/TTr-UBND Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017 27/10/2017
131/TTr-HĐTĐKT Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cơ quan phường Phúc Đồng năm 2017 26/10/2017
350/UBND-VP Công văn V/v triển khai kế hoạch số 23/KH – HĐTĐKT ngày 10/10/2017 của UBND quận Long Biên về tổ chức cuộc thi “viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước 26/10/2017
260/BC-HĐTĐKT Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/10/2017
94/TTr-HĐTĐKT Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng “Người tốt, việc tốt” cấp quận năm 2017 18/08/2017
189/BC-TĐKT Báo cáo tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2017, Tổng kết Cuộc thi “viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2017 18/08/2017
293/UBND-VHTT Công văn về việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động hè năm 2017 15/08/2017
222/UBND-VP Công văn V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 06/2017 27/06/2017
118/BC-HĐTĐKT Báo cáo về việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 31/05/2017
118/BC-HĐTĐKT Báo cáo về việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 31/05/2017