Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
62/TTr-HĐTĐKT Tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ" năm 2017 26/05/2017
181/UBND-VP Công văn V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 05/2017 25/05/2017
57/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị biểu dương và khen thưởng nhân dịp kỷ niệm “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14.6” năm 2017 24/05/2017
112/UBND-VP Công văn V/v đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất trong đảm bảo trật tự văn minh đô thị. 07/04/2017
92/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng tháng 3/2017 27/03/2017
80/UBND-VP Công văn V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 3/2017 20/03/2017
75/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công tác thi đua khen thưởng 10/03/2017
37/UBND-VP Công văn V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 02/2017 24/02/2017
QĐ20 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Phúc Đồng 20/02/2017
KH49 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017 – phường Phúc Đồng 20/02/2017
KH50 Kế hoạch triển khai và phát động cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường Phúc Đồng năm 2017” 20/02/2017
KH51 Kế hoạch triền khai và hưởng ứng phong trào thi đua đợt I năm 2017 phường Phúc Đồng 20/02/2017
254/QĐ-UBND Khen thưởng các tổ dân phố, các dòng họ, gia đình, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2016 11/10/2016
225/QĐ-UBND Phê duyệt cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, số lượng giải thưởng đối với các hoạt động hè phường Phúc Đồng năm 2016 15/08/2016
198/UBND-VP Triển khai kế hoạch số 20/KH ngày 20/7/2016 của UBND quận về Tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” 05/08/2016
212/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Phúc Đồng 02/08/2016
79/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen thưởng “Người tốt, việc tốt” phường Phúc Đồng năm 2016 02/08/2016
196/BC-UBND Tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt”, sơ kết Cuộc thi Phát hiện và viết về gương ĐHTT, người tốt, việc tốt” năm 2016 02/08/2016
152/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hiến máu nhân đạo 20/06/2016
60/TTr-HĐTĐKT Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử 2016 01/06/2016