thông báo

Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Dự án tại số 455 đường Nguyễn Văn Linh

Ngày đăng 14/10/2021 | 03:44  | Lượt xem: 28
Niêm yết công khai hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500 (ô đất ký hiệu NO18 và CQ1) Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ văn phòng Thạch Bàn...

Thông báo về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày đăng 10/09/2020 | 01:20  | Lượt xem: 239
1

Thông báo giấy phép xây dựng tháng 6.2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 02:24  | Lượt xem: 239
.

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên

Ngày đăng 20/03/2020 | 03:22  | Lượt xem: 292
/documents/1669017/8022226/TB107.pdf/804313c4-8d9e-4f1a-939f-c7d76aa246d2 /documents/1669017/8022226/qdub-1067.pdf/69310c26-39e1-456f-a2c0-94121a32a5a7

Thông báo giấy phép xây dựng tháng 9

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:21  | Lượt xem: 229
.

Thông báo tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đợt 4/2019

Ngày đăng 01/08/2019 | 10:51  | Lượt xem: 237
.

Thông báo Niêm yết công khai quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:55  | Lượt xem: 283
xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 03 - năm 2019

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:07  | Lượt xem: 273
Xem chi tiết thông báo tại đây

Luật tố cáo năm 2019

Ngày đăng 25/01/2019 | 08:04  | Lượt xem: 452
.

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 12 - năm 2018

Ngày đăng 04/01/2019 | 02:53  | Lượt xem: 333
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 11 - năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 02:12  | Lượt xem: 392
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 10 - năm 2018

Ngày đăng 29/10/2018 | 10:15  | Lượt xem: 360
Xem chi tiết thông báo tại đây