thông báo

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN

Ngày đăng 15/09/2022 | 09:15  | Lượt xem: 54
(ban hành kèm theo Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01/9/2020 của Bộ Tư pháp)

chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Ngày đăng 12/09/2022 | 04:03  | Lượt xem: 66
.

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm tại ô đất CT8, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Ngày đăng 23/05/2022 | 09:40  | Lượt xem: 183
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Thăng Long –Việt Nam là nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng 5.310m2 đât tại ô CT8 phường Phúc Đồng( Theo quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND...

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu D.4/TH1

Ngày đăng 23/05/2022 | 09:31  | Lượt xem: 260
Thực hiện Nhiệm vụ của UBND quận Long Biên về việc nghiên cứu dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên tại nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của...

Kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 02:09  | Lượt xem: 221
.

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN đợt 1.2022

Ngày đăng 28/03/2022 | 04:05  | Lượt xem: 166
Thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động-Thương binh và xã hội với Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản về chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản....

Thông báo về việc khai báo y tế online đối với F0

Ngày đăng 07/03/2022 | 04:45  | Lượt xem: 297
.

Luật bảo vệ môi trường

Ngày đăng 13/01/2022 | 01:06  | Lượt xem: 156
.

Công khai luật bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày đăng 13/01/2022 | 09:53  | Lượt xem: 176
.

Thông báo luật phòng chống ma túy

Ngày đăng 13/01/2022 | 07:52  | Lượt xem: 100
.