thông báo

Thông báo về việc tham gia dự thi cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Phúc Đồng"
Ngày đăng 06/07/2021 | 15:32  | Lượt xem: 298

.

Ngày 24/3/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến  “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 15/6/2021, UBND phường Phúc Đồng đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến  “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” và công văn số 166/UBND-TP ngày 23/6/2021  về việc phát động, triển khai dự thi Cuộc thi trên địa bàn phường Phúc Đồng.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ: https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/. Thời gian bắt đầu từ ngày 20/6/2021 và kết thúc vào 24h00 ngày 01/8/2021. Đối với người dự thi ở phường Phúc Đồng,  quận Long Biên: Kích chuột vào ô vào thi, tiếp tục kích vào khu vực 1 nếu thi chính thức thì chọn vào ô Đăng ký mới, sau đó chọn đối tượng, điền các thông tin và chọn ô đăng ký, sau đó kích vào ô mầu đỏ vào thi

Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường.

Sau thời gian phát động, triển khai Cuộc thi UBND quận Long Biên đã thống kê số lượng người tham gia dự thi đối với phường Phúc Đồng tỉ lệ tham gia dự thi rất ít. Để việc triển khai Cuộc thi đạt kết quả, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và người dân trên địa bàn Phường tham dự thi. UBND phường đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, các trường học, các đơn vị trên địa bàn phường triển khai một số nội dung sau:

- Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc phường  tổ chức tuyên truyền, phát động, hướng dẫn  đôn đốc toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên, đảm bảo 100% Hội viên, thành viên tham dự Cuộc thi.

- Các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn, đôn đốc toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tham dự Cuộc thi. Đảm bảo 100% ban lãnh đạo tổ dân phố tham gia dự thi

- Các trường học trên địa bàn phường thông báo tổ chức tuyên truyền, phát động và hướng dẫn đôn đốc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên và học sinh từ đủ 12 tuổi trở lên tham dự Cuộc thi. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn đến tất cả các em học sinh bảo đảm 100% các em học sinh tham gia dự thi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về UBND phường (qua Công chức Tư pháp – Hộ tịch- Cơ quan thường trực Cuộc thi), SĐT: 0385677515 để phối hợp tháo gỡ kịp thời.

Lưu ý: Các đơn vị hướng dẫn rõ người dự thi làm đề thi gồm 2 phần:

- Phần thi trắc nghiệm: Gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

- Phần thi tự luận: Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài không quá 1.500 từ

Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 24h00 ngày 01/8/2021 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm Cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx)

UBND phường  kính đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học tổ dân phố tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn tích cực tham dự Cuộc thi đảm bảo số lượng,  thời gian và chất lượng ./.

Thông báo 117/UBND-TP về việc tham gia dự thi cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Phúc Đồng", xem chi tiết thông báo tại đây:

 Đường link tham gia cuộc thi: https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/