thông báo

điều chỉnh mật độ, tầng cao công trình phục vụ lập dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS Phúc Đồng tại ô quy hoạch C.15/THCS2, phường Phúc Đồng
Ngày đăng 01/10/2021 | 14:17  | Lượt xem: 253

.

Xem chi tiết tại đây