thông báo

Công khai dự thảo danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND quận Long Biên
Ngày đăng 15/11/2021 | 15:49  | Lượt xem: 454

.

Xem chi tiết thông báo tại đây