thông báo

Thông báo về việc khai báo y tế online đối với F0
Ngày đăng 07/03/2022 | 16:45  | Lượt xem: 296

.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” SỞ Y TẾ HÀ NỘI xây dựng và triển khai thí điểm Hệ thống theo dõi, săm sóc sức khoẻ F0 tại nhà phục vụ công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

UBND phường thông báo đến người dân các hình thức khai báo y tế online đối với F0.

Khai báo y tế online đối với F0, qua 2 hình thức:

1. Truy cập trang Websie: https://chamsocsuckhoe.yte360.com/landingpage

2. Quét mã QR Khai báo y tế online đối với F0