thông báo

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu D.4/TH1
Ngày đăng 23/05/2022 | 09:31  | Lượt xem: 260

Thực hiện Nhiệm vụ của UBND quận Long Biên về việc nghiên cứu dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên tại nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND quận Long Biên

Xem chi tiết nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại đây