thông báo

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 36
Ngày đăng 24/09/2018 | 14:51  | Lượt xem: 271

Xem chi tiết thông báo tại đây