thông báo

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 38
Ngày đăng 24/09/2018 | 14:54  | Lượt xem: 344

Xem chi tiết thông báo tại đây