thông báo

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 10 - năm 2018
Ngày đăng 29/10/2018 | 10:15  | Lượt xem: 307

Xem chi tiết thông báo tại đây