thông báo

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 11 - năm 2018
Ngày đăng 03/12/2018 | 14:12  | Lượt xem: 344

Xem chi tiết thông báo tại đây