thông báo

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 12 - năm 2018
Ngày đăng 04/01/2019 | 14:53  | Lượt xem: 295

Xem chi tiết thông báo tại đây