thông báo

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 03 - năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 14:07  | Lượt xem: 228

Xem chi tiết thông báo tại đây