thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, TP. Hà Nội
Ngày đăng 09/10/2019 | 10:18  | Lượt xem: 243

.

xem chi tiết thông báo tại đây