thông báo

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm tại ô đất CT8, phường Phúc Đồng, quận Long Biên
Ngày đăng 23/05/2022 | 09:40  | Lượt xem: 183

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Thăng Long –Việt Nam là nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng 5.310m2 đât tại ô CT8 phường Phúc Đồng( Theo quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Thăng Long – Việt Nam tại văn bản số 27/2022/CV-TLVN ngày 26/4/2022 về việc đề nghị phối hợp công khai thông tin, lấy ý kiến đóng góp cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KĐT Công viên công nghệ phần mềm ( ô đất CT8, phường Phúc Đồng)

Xem chi tiết quy hoạch cục bộ điều chỉnh tại đây