thông báo

Thông báo Niêm yết công khai hồ sơ “Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”
Ngày đăng 01/08/2022 | 17:39  | Lượt xem: 118

.

Xem chi tiết hồ sơ tại đây hoặc scan mã QR để truy cập mở tài liệu