thông báo

Công khai Quyết định Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch trương học ký hiệu A.8/THCS, C.3/THCS, C.15/THCS2, C.9/THCS3, C.6/TH1, A.2/NT1.
Ngày đăng 20/12/2022 | 09:18  | Lượt xem: 75

Quyết định số 4961/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây