thông báo

Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/04/2023 | 09:12  | Lượt xem: 68

Quyết định v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Xem chi tiết tại đây:/documents/77002/15363273/Q%C4%90+-+2444+BQL+c%C3%A1c+khu+CN%2C+ch%E1%BA%BF+xu%E1%BA%A5t.pdf/6ff7576c-d710-46a9-8560-7f4d39185737