thông báo

Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 11/05/2023 | 13:51  | Lượt xem: 32

Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo quyết định số 4135/QĐ-UBDN ngày 31/10/2022 công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây: /documents/77002/15363273/Q%C4%90+s%E1%BB%91+2629+%C4%91i%E1%BB%81u+ch%E1%BB%89nh+Q%C4%90+s%E1%BB%91+4135+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai.pdf/569dec44-4215-449a-8ec5-57d54f36c51e