thông báo

Quyết định số số 2605/QĐ-UBND ngày 05/5/2023của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/05/2023 | 13:37  | Lượt xem: 42

Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Xem chi tiết tại đây:/documents/77002/15363273/Q%C4%90-+2602+S%E1%BB%9F+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng.pdf/7e9c77ba-9a67-4d87-8989-96ec2300db08