thông báo

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/05/2023 | 09:24  | Lượt xem: 116

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về lĩnh vực đất đai.

Xem chi tiết tại đây: /documents/77002/15363273/Q%C4%90-+2718+L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai.pdf/03acdfb2-b3c8-49bc-94c1-0f0227bd40f0