thông báo

Thông báo quyết định của UBND Quận Long Biên về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Phường Phúc Đồng
Ngày đăng 02/07/2021 | 10:14  | Lượt xem: 691

.

UBND phường thông báo quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND phường, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Đồng của UBND Quận Long Biên.

1.Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng: 

2.Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Bích Hằng Phó chủ tịch UBND phường Phúc Đồng:

3.Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hữu Lợi -  Phó chủ tịch UBND phường Phúc Đồng: