thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan trong ngành chế tạo sản xuất
Ngày đăng 11/12/2017 | 16:05  | Lượt xem: 342

Công ty HHCP mạch điện tử Nam Á cần tuyển dụng 50 lao động đi làm việc tại Đài Loan

Xem chi tiết tại đây: