thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần Hateco Logistics
Ngày đăng 02/11/2018 | 14:04  | Lượt xem: 268

Công ty cổ phần Hateco Logistics đang có nhu cầu tuyển dụng 56 lao động từ trình độ lao động phổ thông đến lao động có trình độ Đại học trở lên. Mọi chi tiết xin liên hệ với Mr Sơn- Phụ trách Hành chính nhân sự- Điện thoại: 0973223953- Email : son.nguyen@hateco.com.vn. Mời bạn xem chi tiết tại đây